Genner - Kalvø / 6.28 km

Fra Gennerhallen går du mod øst lang Genner Bygade. Du følger stien under hovedvejen gennem tunnellen. På den østlige side følger du Sønderballevej. Der vil være udfordringer for såvel gående som cyklende, da der er tale om kuperet terræn med mere eller mindre stejle bakker.

Efter ca. 1,5 km drejer du til højre ad Kalvøvej ned mod Kalvø. På vejen ned kan du nyde den flotte udsigt over Kalvø og Genner Bugt med Barsø i midten. I horisonten kan man i klart vejr øjne kyststrækningen på Vestfyn.

På Kalvø kan man gå og cykle rundt om øen. Stien på Kalvø er anlagt som handicapvenlig med grus. Er du på cykel så husk at tage hensyn til de gående. Er du interesseret i geologi, er der midt på øen anlagt en "stenpark" med store stenblokke af forskellige arter, der er efterladt af isen efter den sidste istid og placeret her. De forskellige sten er beskrevet på en lille tavle.

Langs med stien, hvor der er tæt skov af siv ud mod vandet og let åben løvskov mod landsiden er der placeret enkelte plancher med beskrivelse af fuglelivet på og omkring Kalvø og Genner Bugt. Du kan bl.a. se fiskehejrer, musvåger og forskellige svømmefugle som blishøns og lappedykkere. Hvis du er meget heldig kan du måske også støde på en havørn.

Trænger du til et lille hvil og en tår vand, eller vil du blot nyde freden og udsigten, er der opstillet bænke flere steder undervejs.

Efter rundturen på Kalvø går / cykler du tilbage ad Sønderhavvej, der allerede fra bunden starter som en stejl og lidt snoet vej opad, omkranset af tæt bevoksning på begge side, så man næsten føler man går i en hule. Turen opad vil nok være en udfordring for de fleste, uanset om man går eller cykler.

Fra toppen går vejen lige ud langs mark og skov mod hovedvej A10, som følger mod nord tilbage til tunnellen og herfra retur til Gennerhallen.

Ulempen ved denne tur er biltrafikken på især Sønderballevej.