Bytur i Genner / 2 km


Denne lille gåtur starter ved Gennerhallen.
Herfra kan du følge Genner Bygade, hvor det oprindelige landsbymiljø i Genner by er bevaret. I den nordlige del af byen, skifter bebyggelsen mellem gamle stuehuse og landsbyhuse samt ældre villaer med små lommer af grønne marker ind imellem. Mange af husene er pænt sat i stand med respekt for den oprindelige stil, f.eks. det gamle mejeri med sit karakteristiske udseende.

I nogle af husene har der tidligere været lokale dagligvarebutikker, værksteder og servicevirksomheder. I dag er de fleste huse ombygget til beboelse. Der drives dog stadig enkelte virksomheder.

I den sydlige bydel, hvor Genner Bygade drejer mod øst, er der i 70'erne anlagt den nye Sønderallé, der fører ud af byen mod syd. Øst for Sønderallé ligger der parcelhuskvarterer, der er bygget i 60'erne og 70'erne, og mod vest er der i 90'er og senere bygget parcelhuse og rækkehuse.

Hvor Sønderallé og Genner Bygade deler sig, blev der i 80'erne anlagt en sti - populært kaldt "Skolestien" - der fører dig tilbage mod Gennerhallen. Stien har eng med små vandhuller og grupper af træer og buske på den ene side og dyrkede markarealer på den anden. Om sommeren kan man på stille aftener høre kvækkende frøer på lang afstand.

En gåtur rundt i Genner kan selvfølgelig varieres og gøres længere med afstikkere rundt i parcelhuskvarterene og andre sidegader. Flere steder er der anlagt stier, der forbinder de forskellige kvarterer med hinanden.