Bytur i Genner / 2 km


Denne lille gåtur starter ved Gennerhallen.
Herfra kan du følge Genner Bygade, hvor det oprindelige landsbymiljø i Genner by er bevaret. I den nordlige del af byen, skifter bebyggelsen mellem gamle stuehuse og landsbyhuse samt ældre villaer med små lommer af grønne marker ind imellem. Mange af husene er pænt sat i stand med respekt for den oprindelige stil, f.eks. det gamle mejeri med sit karakteristiske udseende.

I nogle af husene har der tidligere været lokale dagligvarebutikker, værksteder og servicevirksomheder. I dag er de fleste huse ombygget til beboelse. Der drives dog stadig enkelte virksomheder.

I den sydlige bydel, hvor Genner Bygade drejer mod øst, er der i 70'erne anlagt den nye Sønderallé, der fører ud af byen mod syd. Øst for Sønderallé ligger der parcelhuskvarterer, der er bygget i 60'erne og 70'erne, og mod vest er der i 90'er og senere bygget parcelhuse og rækkehuse.

Hvor Sønderallé og Genner Bygade deler sig, blev der i 80'erne anlagt en sti - populært kaldt "Skolestien" - der fører dig tilbage mod Gennerhallen. Stien har eng med små vandhuller og grupper af træer og buske på den ene side og dyrkede markarealer på den anden. Om sommeren kan man på stille aftener høre kvækkende frøer på lang afstand.

En gåtur rundt i Genner kan selvfølgelig varieres og gøres længere med afstikkere rundt i parcelhuskvarterene og andre sidegader. Flere steder er der anlagt stier, der forbinder de forskellige kvarterer med hinanden.

Bygade - Vesterballe - Kådnerforte - Gl. Bane / 4,4 km


En rask gåtur på Kådnerforte kan stærkt anbefales.

Vi startede ved skolen, gik ned ad Genner Bygade og op ad Vesterballe til Hesselbjergvej. Herefter ned ad Kådnerforte til Gl. bane. Følg Gl. Bane til Vertertoft og videre til Genner Bygade. Herefter tilbage til skolen via skolestien.

Det er faktisk muligt at cykle på Kådnerforte. Der er godt nok stadig lidt hullet og ujævnt, men det en en rask lille tur på en god cykel.

Knivsbjerg /4,4 km

Her tager du udgangspunkt ved Gennerhallen. Følg Genner Bygade mod øst til hovedvej A10, som du følger ca. 1,5 km. Pas på trafikken! 

Ved skiltet, der viser op mod "Bildungsstätte Jugendhof Knivsberg", følger du vejen mod øst. Inden du går videre kan du læse de opstillede plancher, der er sat op ved p-pladsen, og som fortæller lidt om stedets historie. 

Herfra fortsætter du ad vejen opad. Vejen ender blindt, men det er tilladt at benytte stedets grønne områder, hvor der er anlagt gangstier i det meget kuperede terræn, hvor du nok kan få pulsen op. Stierne løber gennem området, hvor der bl.a. er boldbaner, en bålplads og en naturlegeplads, der er beliggende inde i skoven, som det også er tilladt at benytte - selvfølgelig på eget ansvar. 

Når du har passeret boldbanerne i nordvestlig retning, kommer du i det nordvestligste hjørne ud i et større naturområde, der grænser ned mod hovedvej A10. Her er der også anlagt stier rundt i området, hvor der endvidere er opsat plancher, der beskriver områdets flora og fauna. Der er bl.a. også en lille sø. 

Fra området kan du herefter gå tilbage mod syd til Genner.

Vesterballe - Hesselbjergvej - Gl. Bane / 6 km


Start ved Gennerhallen og følg Genner Bygade mod vest til Vesterballe.
Gå op ad Vesterballe, fortsæt ad Hesselbjergvej.
Efter ca. 2.5 km går du mod syd ned til Gl Bane.
Følg Gl. Bane tilbage til Genner Bygade.
Følg Bygaden tilbage til Gennerhallen.

Vandretur

Vestertoft - Øster Løgumvej - Tingvej - Skølsigvej - Haderslevvej / 6,1 km


Denne rute er 6,1 km og byder på bymiljø og skov /landmiljø samt landevej og cykelsti.

Start ved skolen og følg Gennerbygade mod vest og sydvest, gå af Vestertoft til den ender i Østerløgumvej. Drej til højre af den første rigtige vej til venstre (Tingvej) lige efter broen drejes til venstre af grusvejen Skølsigvej. For enden af vejen ved hovedvej drejes til venstre (der er cykelsti på højreside af vejen) følg denne til enden og gå langs hovedvejen til Sønderballevej, hvor der er en tunnel under vejen- Følg denne mod vest til skolen.

Genner - Kalvø / 6.28 km

Fra Gennerhallen går du mod øst lang Genner Bygade. Du følger stien under hovedvejen gennem tunnellen. På den østlige side følger du Sønderballevej. Der vil være udfordringer for såvel gående som cyklende, da der er tale om kuperet terræn med mere eller mindre stejle bakker.

Efter ca. 1,5 km drejer du til højre ad Kalvøvej ned mod Kalvø. På vejen ned kan du nyde den flotte udsigt over Kalvø og Genner Bugt med Barsø i midten. I horisonten kan man i klart vejr øjne kyststrækningen på Vestfyn.

På Kalvø kan man gå og cykle rundt om øen. Stien på Kalvø er anlagt som handicapvenlig med grus. Er du på cykel så husk at tage hensyn til de gående. Er du interesseret i geologi, er der midt på øen anlagt en "stenpark" med store stenblokke af forskellige arter, der er efterladt af isen efter den sidste istid og placeret her. De forskellige sten er beskrevet på en lille tavle.

Langs med stien, hvor der er tæt skov af siv ud mod vandet og let åben løvskov mod landsiden er der placeret enkelte plancher med beskrivelse af fuglelivet på og omkring Kalvø og Genner Bugt. Du kan bl.a. se fiskehejrer, musvåger og forskellige svømmefugle som blishøns og lappedykkere. Hvis du er meget heldig kan du måske også støde på en havørn.

Trænger du til et lille hvil og en tår vand, eller vil du blot nyde freden og udsigten, er der opstillet bænke flere steder undervejs.

Efter rundturen på Kalvø går / cykler du tilbage ad Sønderhavvej, der allerede fra bunden starter som en stejl og lidt snoet vej opad, omkranset af tæt bevoksning på begge side, så man næsten føler man går i en hule. Turen opad vil nok være en udfordring for de fleste, uanset om man går eller cykler.

Fra toppen går vejen lige ud langs mark og skov mod hovedvej A10, som følger mod nord tilbage til tunnellen og herfra retur til Gennerhallen.

Ulempen ved denne tur er biltrafikken på især Sønderballevej.

Genner - Kalvø / 8.8km

Start ved Gennerhallen.
Følg skolestien til Bygaden.
Gå ad Sønderalle til Østerløgumvej.
Gå ad Østerløgumvej og videre ud ad Rundemøllevej.
Gå gennem skoven og videre op på markerne, hvor du har en fantastisk udsigt ud over Kalvø bugt.
Fortsæt en tur rundt om Kalvø.
Gå tilbage op ad Søderhavvej.
Følg Hovedvej A10 nordpå.
Gå under tunnelen, tilbage til Gennerhallen.

En dejlig gåtur på 8,8 km 


Udsigt over Kalvøbugt